+374 10 66 92 93 armdiamed@gmail.com
Բժշկական կենտրոն
Հուլիսի 5 կիր.
Գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա,էխոգրաֆիա)
Կատեգորիա
Ծառայություններ
սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

Գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա,էխոգրաֆիա)

 1. Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների,
 2. Փոշտի օրգանների,
 3. Կրծքագեղձերի,
 4. Վահանաձև , հարվահանաձև գեղձերի,
 5. Ավշային հանգույցների,
 6. Թքագեղձերի,
 7. Հղիության,
 8. Փափուկ հյուսվածքների, ենթամաշկային գոյացությունների և հոդերի,
 9. Էխոգրաֆիա տնային պայմաններում,
 10. Ֆոլիկուլոմետրիա,
 11. Նորածնի գլխուղեղի,
 12. Դինամիկ խոլեցիստոգրաֆիա,
 13. Մնացորդային մեզի որոշում

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների,
Փոշտի օրգանների,
Կրծքագեղձերի,
Վահանաձև , հարվահանձև գեղձերի,
Ավշային հանգույցների,
Թքագեղձերի,
Հղիության,
Փափուկ հյուսվածքների, ենթամաշկային գոյացությունների և հոդերի,
Էխոգրաֆիա տնային պայմաններում,
Ֆոլիկուլոմետրիա,
Նորածնի գլխուղեղի,
Դինամիկ խոլեցիստոգրաֆիա,
Մանցորդային մեզի որոշում

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների,
Փոշտի օրգանների,
Կրծքագեղձերի,
Վահանաձև , հարվահանձև գեղձերի,
Ավշային հանգույցների,
Թքագեղձերի,
Հղիության,
Փափուկ հյուսվածքների, ենթամաշկային գոյացությունների և հոդերի,
Էխոգրաֆիա տնային պայմաններում,
Ֆոլիկուլոմետրիա,
Նորածնի գլխուղեղի,
Դինամիկ խոլեցիստոգրաֆիա,
Մանցորդային մեզի որոշում

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների,
Փոշտի օրգանների,
Կրծքագեղձերի,
Վահանաձև , հարվահանձև գեղձերի,
Ավշային հանգույցների,
Թքագեղձերի,
Հղիության,
Փափուկ հյուսվածքների, ենթամաշկային գոյացությունների և հոդերի,
Էխոգրաֆիա տնային պայմաններում,
Ֆոլիկուլոմետրիա,
Նորածնի գլխուղեղի,
Դինամիկ խոլեցիստոգրաֆիա,
Մանցորդային մեզի որոշում

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների,
Փոշտի օրգանների,
Կրծքագեղձերի,
Վահանաձև , հարվահանձև գեղձերի,
Ավշային հանգույցների,
Թքագեղձերի,
Հղիության,
Փափուկ հյուսվածքների, ենթամաշկային գոյացությունների և հոդերի,
Էխոգրաֆիա տնային պայմաններում,
Ֆոլիկուլոմետրիա,
Նորածնի գլխուղեղի,
Դինամիկ խոլեցիստոգրաֆիա,
Մանցորդային մեզի որոշում

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների,
Փոշտի օրգանների,
Կրծքագեղձերի,
Վահանաձև , հարվահանձև գեղձերի,
Ավշային հանգույցների,
Թքագեղձերի,
Հղիության,
Փափուկ հյուսվածքների, ենթամաշկային գոյացությունների և հոդերի,
Էխոգրաֆիա տնային պայմաններում,
Ֆոլիկուլոմետրիա,
Նորածնի գլխուղեղի,
Դինամիկ խոլեցիստոգրաֆիա,
Մանցորդային մեզի որոշում

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա
Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների,
Փոշտի օրգանների,
Կրծքագեղձերի,
Վահանաձև , հարվահանձև գեղձերի,
Ավշային հանգույցների,
Թքագեղձերի,
Հղիության,
Փափուկ հյուսվածքների, ենթամաշկային գոյացությունների և հոդերի,
Էխոգրաֆիա տնային պայմաններում,
Ֆոլիկուլոմետրիա,
Նորածնի գլխուղեղի,
Դինամիկ խոլեցիստոգրաֆիա,
Մանցորդային մեզի որոշում

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա

սոնոգրաֆիա էխոգրաֆիա