+374 10 66 92 93 armdiamed@gmail.com
Բժշկական կենտրոն
Էնդոկրինոլոգ
Կատեգորիա
Ծառայություններ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

  • շաքարային դիաբետ
  • վահանագեղձի և հարվահանաձև գեղձի հիվանդություններ
  • մակերիկամների հիվանդություններ
  • հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
  • ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ
Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրինոլոգ

Էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում`

շաքարային դիաբետ
վահանագեղձի և վահանաձև գեղձի հիվանդություններ
մակերիկամների հիվանդություններ
հիպոֆիզի հիվանդություններ (հիպերպրոլակտինեմիա, հիպոպիտուիտարիզմ և այլն)
ճարպակալում